Jul 06, 2020
Romány tří mágů
Posted by Jiří Karásek ze Lvovic

Kar skovu symbolicky dekadentn trilogii Rom ny t m g tvo Rom n Manfreda Mcmillena 1907 , Scarabeus 1908 a Ganymedes 1925 Podle samotn ho Kar ska se inspirac pro postavu m ga v t chto knih ch stal jeho tajemn v de sk p tel, kter tak ovlivnil autor v postoj k dandysmu Rom n Manfreda Mcmillana se odehr v v Praze, kde se vyprav sbli uje s d monick m hrab Kar skovu symbolicky dekadentn trilogii Rom ny t m g tvo Rom n Manfreda Mcmillena 1907 , Scarabeus 1908 a Ganymedes 1925 Podle samotn ho Kar ska se inspirac pro postavu m ga v t chto knih ch stal jeho tajemn v de sk p tel, kter tak ovlivnil autor v postoj k dandysmu Rom n Manfreda Mcmillana se odehr v v Praze, kde se vyprav sbli uje s d monick m hrab tem Manfredem Ten ve starobyl m m st hled stopy po chr n nci sv ho d de ka, zem el m m gu Cagliostrovi, proto e se c t b t jeho sou asn m vt leln m, a sv mu p teli o ivot tohoto arod je a okultisty vypravuje Manfreda ale jako p zrak pron sleduje tajemn Walter More, jeho magick m praktik m se nakonec Manfred neubr n a beze stopy miz Scarabeus je p b h z Ben tek Mlad Gaston se zamiluje do Oresta, jen se tak na as vyman z nerovn ho vztahu s cynick m a krut m Marcelem Kdy Oreste zmiz , p tr n p iv d Gastona do Marcelova zpustl ho d ec ho pal ce Postupn se dozv d o jeho rodov m tajemstv o d vn p buzn , kter se dokonale vyznala v travi stv a je poh bena v sarkof gu pr v zde, i o mocn s le jej ho skarabea Kultu zla, jemu Marcel slou a jeho svatyn je podzem pal ce, nakonec padne za ob i Gaston.Ganymedes, posledn z trilogie, vypravuje o Radovanovi, jeho velmi p itahuje charismatick Adrian Morris pat c do okruhu mat iny spole nosti Adrian, zaj maj c se o taje rudolfinsk Prahy, pozn v socha e J rna Mollera, kter rozlu til z hadu, jak s pomoc kabaly o ivit golema, pro kter ho je modelem okouzlen Radovan Um raj c Moller pov il Morrise, aby nav dy uspal i sochu Adrian v ak bezd ky golema znovu o ivil a ten ho jako orel b jn ho Ganymeda odnesl do sv e.

 • Title: Romány tří mágů
 • Author: Jiří Karásek ze Lvovic
 • ISBN: -
 • Page: 268
 • Format: Hardcover
 • Rom ny t m g Kar skovu symbolicky dekadentn trilogii Rom ny t m g tvo Rom n Manfreda Mcmillena Scarabeus a Ganymedes Podle samotn ho Kar ska se inspirac pro postavu m ga v t chto knih ch stal jeho


  • BEST EPUB "✓ Romány tří mágů" || DOWNLOAD (PDF) ¿
   268 Jiří Karásek ze Lvovic
  • thumbnail Title: BEST EPUB "✓ Romány tří mágů" || DOWNLOAD (PDF) ¿
   Posted by:Jiří Karásek ze Lvovic
   Published :2020-04-11T09:36:07+00:00