May 25, 2020
Osiedle marzeń
Posted by Wojciech Chmielarz

Jedno z eleganckich zamkni tych osiedli w Warszawie, ma y raj na ziemi, o jakim marzy co drugi Polak, budzi si ze snu Ten dzie sprawi, e nic ju nie b dzie takie samo mier studentki, kt rej zw oki nad ranem znajduje ochroniarz, da pocz tek serii zaskakuj cych wydarze ycie mieszka c w przybierze dramatyczny obr t, a raj zmieni si w piek o W tym miejscu, jak w PoJedno z eleganckich zamkni tych osiedli w Warszawie, ma y raj na ziemi, o jakim marzy co drugi Polak, budzi si ze snu Ten dzie sprawi, e nic ju nie b dzie takie samo mier studentki, kt rej zw oki nad ranem znajduje ochroniarz, da pocz tek serii zaskakuj cych wydarze ycie mieszka c w przybierze dramatyczny obr t, a raj zmieni si w piek o W tym miejscu, jak w Polsce w miniaturze, spotkaj si polityka i mafia, seks i narkotyki, ambicje i aspiracje, tajemnice i marzenia, kt re czasem bywaj zab jcze.Komisarz Jakub Mortka wraca, by rozwik a kolejn zagadk U jego boku stanie aspirantka Suchocka, kt ra sama ma w zanadrzu kilka tajemnic

 • Title: Osiedle marzeń
 • Author: Wojciech Chmielarz
 • ISBN: 9788380493490
 • Page: 130
 • Format: Paperback
 • Osiedle marze Jedno z eleganckich zamkni tych osiedli w Warszawie ma y raj na ziemi o jakim marzy co drugi Polak budzi si ze snu Ten dzie sprawi e nic ju nie b dzie takie samo mier studentki kt rej zw oki nad

  Russia_with_love

  Ale to Osiedle marze zaostrzy o m j apetyt na nast pn cz Chmielarz nie zawodzi


  Nina

  Ochroniarz na zamkni tym warszawskim osiedlu mieszkaniowym znajduje trupa dziewczyny Zuzanna atkowska, studentka dziennikarstwa, mieszka a z trzema kole ankami w mieszkaniu wynajmowanym od by ego polityka Piotra Celtyckiego Opiekowa a si te dzie mi Celtyckich Komisarzowi Jakubowi Mortce i towarzysz cej mu aspirantce Annie Suchockiej, zwanej Such , ca e to osiedlowe otoczenie od pocz tku wydaje si podejrzane Nie znaczy to, e dochodzenie przebiega atwo Bo zamkni te osiedle oczywi cie nie yje swoim [...]


  Aleksandra Szranko

  Ohohoho, pierdyliard, gazylion, LEGION bohater w po co po co , ale o dziwo sprawnie pohytane, bez zb dnych przynudza , klei si i ciekawa zapowied kolejnego tomu, kt rego nie mia am zamiaru czyta , ale jak autor tak si rozwija, taka kontynuacja si zapowiada, to pewnie przeczytam i to szybciej ni przypuszczam mia to by m j ostatni Mortka ever, bo rozw j rozwojem, ale s lepsze ksi ki To jest selekcja negatywna Ale w jej ramach jest z ksi ki na ksi k coraz lepiej, nie wkurwia mnie, tu dodatkowo clif [...]


  Radek Gabinek

  To moje pierwsze spotkanie z tw rczo ci Wojciecha Chmielarza i ju teraz mog stwierdzi z ca kowit pewno ci , e nie jest to spotkanie ostatnie Jako e zacz em od ko ca, bo Osiedle marze jest najnowsz ods on cyklu z komisarzem Jakubem Mortk , to nie pozostaje mi nic innego jak nadrobienie zaleg o ci i uczyni to z niek aman przyjemno ci.Mam wra enie, e cz sto u ywam ostatnio okre lenia rasowy , ale co tam u yj go zn w bo pasuje mi do tego krymina u jak ula Ju jaki czas temu odkry em, e polski krymina [...]  • DOWNLOAD KINDLE ↠ Osiedle marzeń - by Wojciech Chmielarz
   130 Wojciech Chmielarz
  • thumbnail Title: DOWNLOAD KINDLE ↠ Osiedle marzeń - by Wojciech Chmielarz
   Posted by:Wojciech Chmielarz
   Published :2019-03-19T20:24:20+00:00